چین می گوید در حال آماده شدن برای سرنگونی شی پرنده ناشناس در نزدیکی دریای زرد است

🔹به گفته رسانه های دولتی چین، مقامات چین در حال آماده شدن برای سرنگونی شی پرنده ناشناس هستند که در حال حاضر بر فراز استان شاندونگ است.

🔹هنوز مشخص نیست شی پرنده متعلق به چه کشوری است

دیدگاهتان را بنویسید