نماینده مجلس: اقدامات پنهانی جدیدی در مقابله با آشوب‌ها در کف خیابان انجام خواهد شد
برای اقدام به تغییر در برخی روش‌های حکمرانی جلساتی با وزرای اقتصاد، علوم، ارشاد، رفاه، و… خواهیم داشت که بایستی نهادهای مدنی، حکومتی، فعالین پلتفرم‌هایِ ‎اقتصاد دیجیتال و.. ما را در این زمینه یاری نمایند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: اگر خدشه‌ای به امنیت ملی و تمامیت ارضی وارد شده و گروهک‌های معاند قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را داشته باشند، ذره‌ای مدارا صورت نمی‌گیرد و جهت حفاظت از امنیت این شهرها با قدرت با آشوبگران برخورد می‌شود.
مجتبی توانگر نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر با اشاره به حوادث اخیر کشور، نوشت: آنچه در روزهای اخیر در جلساتی منظم با شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، اطلاعات سپاه، فرماندهان نظامی و انتظامی داشتیم، جمع‌بندی آن شده ‎تا امروز که با تجمعات و بعضاً اغتشاشات برخورد سخت انجام نمی‌دهند، اما اگر خدشه‌ای به امنیت ملی و تمامیت ارضی وارد شده و گروهک‌های معاند قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را داشته باشند، ذره‌ای مدارا صورت نمی‌گیرد و جهت حفاظت از امنیت این شهرها با قدرت با آشوبگران برخورد می‌شود.
بارز، هواخواهِ هواداران فوتبال در جام‌جهانی | شرکت در مسابقه

بارز، هواخواهِ هواداران فوتبال در جام‌جهانی | شرکت در مسابقه

 
وی در ادامه افزود: لذا تصمیمات تازه‌ای در حمله به مقر گروهک‌های تروریستی انجام و اقدامات پنهانی جدیدی در مقابله با آشوب‌ها در کف خیابان انجام خواهد گرفت.
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با این همه برای اقدام به تغییر در برخی روش‌های حکمرانی جلساتی با وزرای اقتصاد، علوم، ارشاد، رفاه، و… خواهیم داشت که بایستی نهادهای مدنی، حکومتی، فعالین پلتفرم‌هایِ ‎اقتصاد دیجیتال و.. ما را در این زمینه یاری نمایند. مسلماً هرگونه بهبود خواهی بدون تحقق حکمرانی مشارکتی رخ نخواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید