🔹بدترین دوره تحریم اقتصادی در زمان سعید جلیلی و کم‌مخاطب‌ترین دوره صداوسیما در زمان مدیریت وحید جلیلی محقق شد.

دیدگاهتان را بنویسید