دوست نزدیک رییس سابق فدراسیون وزنه برداری ، بار دیگر به عنوان رییس هیات وزنه برداری استان خوزستان انتخاب شد.
سید علیرضا قریشی که رفاقت نزدیکی با علی مرادی رییس سابق فدراسیون وزنه برداری داشت ، در انتخابات ریاست هیات وزنه برداری استان خوزستان با کسب اکثریت آرا برای چهار سال دیگر ریاست این هیات را برعهده گرفت.
قریشی که برای سومین دوره پیاپی به عنوان رییس هیات وزنه برداری استان خوزستان انتخاب می شود ، در سال های گذشته از حمایت همه جانبه مرادی برخوردار بود و طی دو دوره به عنوان یکی از نامزدهای ایران در انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری برای عضویت در کمیته فنی این فدراسیون انتخاب شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید