سوال جلیلوند، کارگردان سینما از ابراهیم رئیسی: بفرمایید مرز اعتراض و اغتشاش کجاست؟

🔹شما به هر کس که اعتراض کرد انگ منافق و تجزیه طلب زدید

🔹صحبت‌های این کارگردان سینما در واکنش به سخنان روز گذشته ابراهیم رئیسی است که گفته بود دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید