حسین رضازاده رییس فدراسیون وزنه برداری یکی از نامزدهای ایران برای گرفتن کرسی ای در انتخابات آینده فدراسیون بین المللی وزنه برداری خواهد بود.
سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری در صورت پیروزی در انتخابات ریاست این فدراسیون ،
رضازاده را برای گرفتن کرسی ای در انتخابات آتی فدراسیون جهانی وزنه برداری نامزد خواهد کرد.
انوشیروانی که به تازگی به عضویت هیات اجرایی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا در آمده است ، قصد دارد با رایزنی های خود با دست اندرکاران فدراسیون جهانی وزنه برداری زمینه حضور برخی از پیشکسوتان وزنه برداری و دست اندرکاران این فدراسیون را در کمیته های مختلف فدراسیون جهانی فراهم کند.

دیدگاهتان را بنویسید